Licensierade Personliga Tränare
Personliga tränare blir allt viktigare för att hjälpa människor till en bättre hälsa. Det kan ofta vara svårt att veta vilken PT man skall välja och vad olika tränare har för kompetens. Genom att alltid välja en PT med Almega Friskvårdsföretagens licens kan du vara säker på att din PT har de kunskaper som krävs för en professionell och säker träning. När du söker eller rekryterar personliga tränare till ditt träningsföretag, säkerställ att de innehar Almega Friskvårdsföretagens licens för personliga tränare. Genom att alltid fråga efter licens hos de du anställer säkerställer du att de har de teoretiska och praktiska kunskaper som krävs för att arbeta som PT. Almega Friskvårdsföretagens licens är framtagen av representanter och experter från svenska träningsföretag. De krav som ställs är baserade på lång och beprövad erfarenhet av vad som krävs för att lyckas i PT- yrket.

Svensk PT utbildning
För att en skola skall erhålla delegerad licensieringsrätt ställer Almega Friskvårdsföretagen ett antal krav på utbildningen. Det handlar bland annat om utbildningens omfattning, innehåll, andelen lärarledd tid och lärarnas kompetens. Kraven för att erhålla delegerad licensieringsrätt är framtagna av representanter och experter från svenska träningsföretag. Kraven är baserade på lång och beprövad erfarenhet av vad som krävs för att lyckas i PT- yrket. Almega Friskvårdsföretagen rekommenderar alla som önskar utbilda sig till personliga tränare att välja en utbildning med delegerad licensieringsrätt. Till höger kan ni se exempel på licenser från nyligen examinerade Personliga tränare. Läs mer och ansök om att blir licensierad PT här: https://ptlicens.se/ansokan/